XXXVII Sesja Rady Gminy Oświęcim - zaproszenie

XXXVII Sesja Rady Gminy Oświęcim - zaproszenie Piątek, 13 października 2017 Zapraszamy na XXXVII Sesję Rady Gminy Oświęcim, która odbędzie się 18 października 2017 r. o godzinie 12:00

Wójt Gminy Oświęcim drugi w Małopolsce Zachodniej

Wójt Gminy Oświęcim drugi w Małopolsce Zachodniej Środa, 11 października 2017 Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz zajął drugie miejsce w plebiscycie na Najpopularniejszego Wójta Małopolski Zachodniej. Uzyskał zarazem najlepszy wynik wśród wszystkich biorących udział w tym konkursie samorządowców z powiatu oświęcimskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim - akcja deratyzacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim - akcja deratyzacji Środa, 11 października 2017 Na podstawie § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, Oświęcim przyjętego Uchwałą Nr XXVI/278/16 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016r., w celu utrzymania należytej higieny na terenie Gminy Oświęcim zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia akcji deratyzacji we wszystkich budynkach mieszkalnych oraz budynkach produkcyjnych, handlowych i gospodarczych w  terminie od 15 października do 15 listopada 2017r.

XXXVI Sesja Rady Gminy Oświęcim - relacja

XXXVI Sesja Rady Gminy Oświęcim - relacja Wtorek, 10 października 2017 Zapraszamy do obejrzenia relacji z XXXVI Sesji Rady Gminy Oświęcim.

Konsultacje projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Konsultacje projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Czwartek, 5 października 2017 Wójt Gminy Oświęcim informuje, iż rozpoczynają się konsultacje społeczne „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Oświęcim”.

Plany urządzenia lasów wyłożone do wglądu

Plany urządzenia lasów wyłożone do wglądu Środa, 4 października 2017 Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia, że w dniach 04.10.2017 r. – 04.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Oświęcim, przy ul. Zamkowej 12, 32-600 Oświęcim, w pokoju 27 (I piętro), w godz. 900 – 1400 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Ogłoszenie o sprzedaży drewna Środa, 4 października 2017 Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada do sprzedaży drewno.

Informacja dotycząca zbiórki odpadów zielonych

Informacja dotycząca zbiórki odpadów zielonych Piątek, 29 września 2017 Uprzejmie informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy chcą w miesiącu listopadzie oddać odpady zielone ulegające biodegradacji, powinni zgłosić telefonicznie w miesiącu wrześniu zapotrzebowanie na worki przeznaczone do zbiórki tych odpadów (max. 10 szt./nieruchomość).

Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Odwołanie stanu pogotowia przeciwpowodziowego Poniedziałek, 25 września 2017 W związku z unormowaniem przepływów wody na rzece Sole i rzece Wiśle W Wójt Gminy Oświęcim odwołuję stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Oświęcim.

Wywiad dla TVK HD

Wywiad dla TVK HD Niedziela, 24 września 2017 Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz udzielił wywiadu portalowi TVK HD w programie "W cztery oczy". Materiał został zarejestrowany na początku tygodnia, jeszcze przed ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego. Dlatego mowa w nim głównie o inwestycjach i finansach.

archiwum wiadomości