Ograniczenia w możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji

Ograniczenia w możliwości stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Piątek, 24 marca 2017 Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z § 17 rozporządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 317), na obszarze aglomeracji, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) obowiązuje zakaz wprowadzania do ziemi ścieków (z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych) – dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków.

Złote Gody czyli świętowanie trwałości

Złote Gody czyli świętowanie trwałości Wtorek, 21 marca 2017 Kilkadziesiąt par z naszej gminy może pochwalić się godnym najwyższego szacunku małżeńskim stażem. 16 marca jubilaci rozpoczęli świętowanie mszą w kościele parafialnym w Grojcu. W sali widowiskowej Domu Ludowego przywitały ich dźwięki marszu Mendelssohna.

Dary od przyjaciół

Dary od przyjaciół Czwartek, 16 marca 2017 Stelaż do łóżka, materac, kołdra lub koc i poduszka – sto kilkadziesiąt takich zestawów trafiło wczoraj do magazynów w Rajsku z Freiburga.

Inwestycje realizowane w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Inwestycje realizowane w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 Czwartek, 16 marca 2017 Urząd Gminy Oświęcim rozpoczął realizację inwestycji w ramach zadań zgłoszonych przez poszczególne sołectwa do budżetu, jako przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Konkursy na dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli

Konkursy na dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli Wtorek, 14 marca 2017 Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli Gminy Oświęcim.

Wsparcie dla rolników

Wsparcie dla rolników Wtorek, 14 marca 2017 W imieniu Dyrektora Małopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dotacji na zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację małych gospodarstw.

Zanieczyszczenie jezdni

Zanieczyszczenie jezdni Sobota, 11 marca 2017 Zanieczyszczenie jezdni jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym grzywną do 1500 złotych (art. 91 Kodeksu wykroczeń). Zabrania go także Prawo o ruchu drogowym (art. 45, ust. 1, pkt 9 wspomnianej ustawy).

Dotacje do remontów dróg

Dotacje do remontów dróg Piątek, 10 marca 2017 Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz odebrał 10 marca z rąk wojewody małopolskiego Józefa Pilcha promesę dotyczącą dofinansowania przebudowy drogi gminnej w Zaborzu. Kolejny dokument odnoszący się do przebudowy ulic Pod Górką i Jezioro w tej samej miejscowości, będących drogą powiatową, otrzymał starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.

Tony żywności dla potrzebujących

Tony żywności dla potrzebujących Piątek, 10 marca 2017 Prawie 10 ton produktów spożywczych trafi w tym tygodniu do potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Realizowany jest kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

UWAGA! Zakaz wypuszczania drobiu!

UWAGA! Zakaz wypuszczania drobiu! Poniedziałek, 6 marca 2017 Przypominamy, że nadal obowiązuje zakaz utrzymywania drobiu na zewnątrz! Za niestosowanie się do niego grożą DOTKLIWE KARY! Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

archiwum wiadomości