Kolejne laptopy dla uczniów

W pierwszych dniach czerwca do szkół w gminie Oświęcim trafiło kolejnych 29 komputerów. Laptopy kojarzą się z nauką zdalną, ale będą też na pewno pomocne podczas zajęć stacjonarnych – wszyscy uczniowie wrócili do klas w ostatnim dniu maja.

W zeszłym roku gmina Oświęcim kupiła 50 laptopów za prawie 125 tys. zł, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazanych samorządom przez Ministerstwo Cyfryzacji. Natomiast sprzęt komputerowy przekazany dyrektorom szkół przez wójta Mirosława Smolarka w ostatnich dniach kosztował prawie 77 tys. zł. Ten zakup został dofinansowany kwotą 75 tys. przez samorząd województwa małopolskiego.

 

Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w programie “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 – Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 – Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

 

Tagi

GALERIA