Jednostki Podległe

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grojcu 

 1.  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OŚWIĘCIMIU
      ul. Główna 1, 32-615 Grojec
      tel. +48 (33) 842 81 32,  842 89 77
      fax +48 (33) 842 81 32
      www.gbp.gminaoswiecim.pl
      E-mail: gbp@gbp.gminaoswiecim.pl
      BIP: www.bip.gbp.gminaoswiecim.pl
    
      Dyrektor: Barbara Gasidło


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grojcu

2.   GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŚWIĘCIMIU
      ul. Beskidzka 100, 32-615 Grojec
      tel.  +48 (33) 846 64 20, 846 64 21
      fax: +48 (33) 846 64 32
      www.gops.gminaoswiecim.pl
      E-mail: gops@gops.gminaoswiecim.pl
      BIP: www.bip.gops.gminaoswiecim.pl

      Dyrektor: Anna Chojnacka

 

 

 


 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
3.  OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
     GMINY OŚWIĘCIM


      Brzezinka, ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim
      tel./fax +48 (33) 843 10 75
      www.oksir.gminaoswiecim.pl
      E-mail: oksir@oksir.gminaoswiecim.pl
      BIP:  www.bip.oksir.gminaoswiecim.pl
     
      Dyrektor: Jadwiga Szczerbowska

 

 

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych

 4.  SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
      GMINY OŚWIĘCIM
      Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
      tel. +48 (33) 842 95 60    fax +48 (33) 842 95 61
      www.cuw.gminaoswiecim.pl
      E-mail: cuw@cuw.gminaoswiecim.pl
      BIP:  www.bip.cuw.gminaoswiecim.pl   
 
      Dyrektor: Agata Michalska

 

 

 

 

Szkoły Podstawowe

 

 

Przedszkola Samorządowe