Wykaz Kont Bankowych Urzędu Gminy

W Urzędzie Gminy Oświęcim funkcjonuje System Identyfikacji Masowych Płatności, który obejmuje:
 

- podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych i prawnych,
 

- zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Numer konta bankowego

 

 

Rodzaj wpłaty

 

 

 

 

 

35 8110 1023 2003 0310 7884 0012 

 

 

 

  podatek od środków transportowych
  podatek od nieruchomości
  podatek rolny
  podatek leśny
  opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu
  zajęcie pasa drogowego
  opłaty za zezwolenia alkoholowe
  czynsze, media, refaktury
  darowizny
  opłata skarbowa

 

 

 

 

88 8110 1023 2003 0310 7884 0028

 

 

 

 

 

opłata za odpady komunalne

 

 

 

19 8110 1023 2003 0310 7884 0009 

 

 

 

 

  opłata za udostępnienie danych osobowych

 

 

 

 

73 8110 1023 2003 0310 7884 0007 

 

 

 

 

  wadium
  zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

 

 

 

 

 

W/w opłat bez pobierania prowizji można dokonywać w:

- Banku Spółdzielczym w Andrychowie, Oddział Oświęcim, ul. Kościelna 1
  czynnym:

 

poniedziałek - piątek 08:00 - 17:00