Honorowy Patronat Wójta Gminy

Informacje dla ubiegających się o Patronat Honorowy

lub

udział w Komitecie Honorowym Wójta Gminy Oświęcim

 

1. Honorowym Patronatem Wójta Gminy Oświęcim mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla gminy.

 

2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.

 

3. W przypadku otrzymania Honorowego Patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:

- Herbu Gminy Oświęcim

- informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Oświęcim

 

4. Prośba o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Wójta Gminy Oświęcim powinna być dostarczona do Urzędu nie później niż na 2 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Oświęcim

ul. Zamkowa 12

32-600 Oświęcim

lub w wersji elektronicznej na adres: promocja@gminaoswiecim.pl

 

5. Prośba powinna zawierać:

- nazwę przedsięwzięcia

- datę przedsięwzięcia

- krótki opis przedsięwzięcia

- pełną nazwę organizatora

- dane teleadresowe organizatora

- uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym

 

Można również skorzystać z wniosku.

 

6. Informacje o zgodzie oraz warunkach lub odmowie objęcia Honorowym Patronatem lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

 

7. Objęcie uroczystości Honorowym Patronatem Wójta Gminy Oświęcim nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania pieniężnego na organizację uroczystości.

 

8. Szczegółowych informacji udziela:

Wydział organizacyjno-społeczny

Urząd Gminy Oświęcim

ul. Zamkowa 12

32-600 Oświęcim
 

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Klęczar
 

Tel. +48 (33) 844 95 43
 

II piętro, pokój nr 33
 

promocja@gminaoswiecim.pl

 

 

 

Uchwała Nr IV/34/03 z dnia 19 lutego 2003 roku Rada Gminy Oświęcim ustanowiła herb, flagę oraz pieczęć Gminy Oświęcim, która określa również zasady ich używania.

 

Pobierz pliki graficzne: herb i flaga Gminy Oświęcim