Kontakt

Rada Gminy Oświęcim

ul. Zamkowa 12

32 - 600 Oświęcim

Biuro Rady
III  piętro, pokój  nr  41Tel.  +48 (33) 844  95  41
Fax. +48 (33) 844  95 10

 

E-mail: