Nabór na urzędników wyborczych

Nabór na urzędników wyborczych Wtorek, 20 lutego 2018 Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury ...

Dzień Otwarty WFOŚ

Dzień Otwarty WFOŚ Wtorek, 20 lutego 2018 W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 22 lutego.

XLIII Sesja Rady Gminy Oświęcim - zaproszenie

XLIII Sesja Rady Gminy Oświęcim - zaproszenie Wtorek, 20 lutego 2018 Zapraszamy na XLII Sesję Rady Gminy Oświęcim, która odbędzie się 28 lutego 2018 r. o godzinie 12:00

Informacja o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Oświęcim

Informacja o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Oświęcim Wtorek, 20 lutego 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody do spożycia przez ludzi informuje, że dokonał oceny jakości wody w sieci wodociągu publicznego w Oświęcimiu za rok 2017.

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez internet

Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez internet Wtorek, 20 lutego 2018 W tym roku można będzie skorzystać ze szkoleń, stanowisk internetowych w oddziałach ARiMR oraz możliwości złożenia oświadczenia zamiast wniosku.

Harmonogram zebrań wiejskich

Harmonogram zebrań wiejskich Poniedziałek, 19 lutego 2018 Zapraszamy mieszkańców do udziału w wiosennych zebraniach wiejskich w sołectwach naszej gminy.

Konkurs plastyczny „Odejdź zimo, odejdź smogu!”

Konkurs plastyczny „Odejdź zimo, odejdź smogu!” Wtorek, 6 lutego 2018 Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Odejdź zimo, odejdź smogu!”. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy na temat zjawiska zanieczyszczenia powietrza i związanych z tym zagrożeń, a także wpływu nieekologicznych sposobów ogrzewania budynków na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Oświęcim w 2018 r

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  na terenie Gminy Oświęcim w 2018 r Czwartek, 1 lutego 2018 Wójt Gminy Oświęcim informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Oświęcim będą mogli zostawić wytworzone przez siebie odpady komunalne (zebrane w sposób selektywny) znajduje się w Porębie Wielkiej przy ul. Wadowickiej 84, 32-600 Oświęcim (na terenie firmy „Trevira” Wiesława Pawełczyk, Kazimierz Pawełczyk Sp. J.).

XLII Sesja Rady Gminy Oświęcim - relacja

XLII Sesja Rady Gminy Oświęcim - relacja Piątek, 26 stycznia 2018 Zapraszamy do obejrzenia relacji z XLII Sesji Rady Gminy Oświęcim.

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski Zachodniej Piątek, 26 stycznia 2018 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej na dzień 26 stycznia 2018 r. i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

archiwum wiadomości