II Szczyt Antysmogowy Powiatu Oświęcimskiego

II Szczyt Antysmogowy Powiatu Oświęcimskiego Piątek, 17 maja 2019 15 maja 2019 r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu odbył się II Szczyt Antysmogowy Powiatu Oświęcimskiego. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, lokalni aktywiści oraz przedstawiciele gmin, na czele z włodarzami.

Konkurs #ekoLIDERZY

Konkurs #ekoLIDERZY Wtorek, 14 maja 2019 Do 27 maja trwa przyjmowanie zgłoszeń do XIII edycji konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie #ekoLIDERZY2019, promującego tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Powołanie OKW w Gminie Oświęcim

Powołanie OKW w Gminie Oświęcim Poniedziałek, 6 maja 2019 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 02 maja 2019 w sprawie powołania OKW

Składy OKW - WYCIĄG - Gmina Oświęcim

Komunikaty ARiMR dla rolników

Komunikaty ARiMR dla rolników Piątek, 26 kwietnia 2019 Komunikaty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące dopłat bezpośrednich za 2019 rok oraz wsparcia na modernizację lub restrukturyzację gospodarstw.

Uwaga! Most Bronisław łączący Harmęże z Wolą zamknięty do odwołania

Uwaga! Most Bronisław łączący Harmęże z Wolą zamknięty do odwołania Piątek, 26 kwietnia 2019 Most Bronisław, łączący Harmęże z Wolą ze względu na grożącą katastrofę budowlaną został zamknięty, aż do odwołania.

Akcja deratyzacji

Akcja deratyzacji Wtorek, 23 kwietnia 2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie obowiązku przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminie od 25 kwietnia do 25 maja 2019 roku.

Rozpoczęcie kadencji organów sołectw

Rozpoczęcie kadencji organów sołectw Wtorek, 16 kwietnia 2019 Nowo wybrane organy sołectw Gminy Oświęcim, tzn. sołtysi i rady sołeckie, rozpoczęły kadencję 17 kwietnia 2019 roku.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Czwartek, 11 kwietnia 2019 Obwieszczenie wójta Gminy Oświęcim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim.

Zmiany w budżecie i planie inwestycji

Zmiany w budżecie i planie inwestycji Czwartek, 11 kwietnia 2019 Inwestycje, które w sumie będą kosztować ponad 1,8 miliona zł, to najważniejsze zmiany wprowadzone do tegorocznego budżetu przez Radę Gminy na wniosek wójta Mirosława Smolarka.

System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim

System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim Poniedziałek, 25 marca 2019 Zapraszamy do wypełnienia wniosku i wyrażenia zgody na dopisanie do bazy odbiorców Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim, prowadzonego przez Urząd Gminy Oświęcim. Wiadomości będą wysłane w formie SMS, E-MAIL, e-PUAP do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

archiwum wiadomości