Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Oświęcim

                                                          Kierownictwo Urzędu Gminy Oświęcim

 

Wójt Gminy
Albert Bartosz

Sekretariat

Tel. +48 33 844 95 50

  E-mail: wojt@gminaoswiecim.pl

 

Albert Bartosz - Wójt Gminy Oświęcim

 

 

Zastępca Wójta Gminy
Bartłomiej Bąk


 Tel. +48 33 844 95 36

  E-mail: zastepca@gminaoswiecim.pl

 

 

Sekretarz Gminy
Robert Dziuba


 Tel. +48 33 844 95 35

  E-mail: sekretarz@gminaoswiecim.pl

 

 

 

 

 Robert Dziuba

 

   

 

Skarbnik Gminy
Jacek Soboń

 

Tel. +48 33 844 95 31

  E-mail: skarbnik@gminaoswiecim.pl

 

 

 

Jacek Soboń - Skrabnik Gminy Oświęcim

 

 

Wydziały:
 

Wydział Finansów i Budżetu Gminy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Organizacyjno – Społeczny

Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

 

 

Wydział Finansów i Budżetu Gminy

 

Jacek Soboń
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
Kierownik Wydziału           

 

Tel. +48 (33) 844 95 31

 

 

skarbnik@gminaoswiecim.pl

 

Agnieszka Płonka
Z-ca Skarbnika Gminy

 

Tel. +48 (33) 844 95 39

 

a.plonka@gminaoswiecim.pl

 

Anna Chowaniec

 

Tel. +48 (33) 844 95 74

 

a.chowaniec@gminaoswiecim.pl

 

Katarzyna Filuś

 

Tel. +48 (33) 844 95 62

 

k.filus@gminaoswiecim.pl

 

Barbara Hałat

 

Tel. +48 (33) 844 95 71

 

b.halat@gminaoswiecim.pl

 

Agnieszka Machulak

 

Tel. +48 (33) 844 95 64

 

a.machulak@gminaoswiecim.pl

 

Agnieszka Machulak

 

Tel. +48 (33) 844 95 59

 

a.machulak1@gminaoswiecim.pl

 

Monika Matlak

 

Tel. +48 (33) 844 95 11

 

m.matlak@gminaoswiecim.pl

 

Magdalena Naras

 

Tel. +48 (33) 844 95 14

 

m.naras@gminaoswiecim.pl

 

Elżbieta Pędrys

 

Tel. +48 (33) 844 95 94

 

e.pedrys@gminaoswiecim.pl

 

Mariola Sibik

 

Tel. +48 (33) 844 95 74

 

m.sibik@gminaoswiecim.pl

 

Czesława Szczerbowska

 

Tel. +48 (33) 844 95 52

 

c.szczerbowska@gminaoswiecim.pl

 

Iwona Wojtala

 

Tel. +48 (33) 844 95 22

 

i.wojtala@gminaoswiecim.pl

Krystyna Żwawa

 

Tel. +48 (33) 844 95 54

 

k.zwawa@gminaoswiecim.pl

 

Agnieszka Zimnal

 

Tel. +48 (33) 844 95 71

 

a.zimnal@gminaoswiecim.pl

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

 

Sylwia Rybarczyk

Kierownik Wydziału

 

Tel. +48 (33) 844 95 27

 

s.rybarczyk@gminaoswiecim.pl

 

Katarzyna Mróz

 

Tel. +48 (33) 844 95 57

 

k.mroz@gminaoswiecim.pl

 

Alicja Sroka

 

Tel. +48 (33) 844 95 67

 

a.sroka@gminaoswiecim.pl

 

 

  Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Piotr Kraj

Kierownik Wydziału        

 

Tel. +48 (33) 844 95 51

p.kraj@gminaoswiecim.pl

 

Agata Grzebinoga

 

Tel. +48 (33) 844 95 63

 

a.grzebinoga@gminaoswiecim.pl

 

Justyna Durańczyk

 

Tel. +48 (33) 844 95 21

 

j.duranczyk@gminaoswiecim.pl

 

Grażyna Kolasa

 

Tel. +48 (33) 844 95 23

 

g.kolasa@gminaoswiecim.pl

 

Anna Mordarska

 

Tel. +48 (33) 844 95 81

 

a.mordarska@gminaoswiecim.pl

 

Jarosław Wideł

 

Tel. +48 (33) 844 95 61

 

j.widel@gminaoswiecim.pl

 

 

 

 

Wydział Organizacyjno - Społeczny

 

Robert Dziuba

Sekretarz Gminy

Kierownik Wydziału      

 

Tel. +48 (33) 844 95 35

 

sekretarz@gminaoswiecim.pl

 

Jadwiga Drabczyk 

 

Tel. +48 (33) 844 95 41

 

j.drabczyk@gminaoswiecim.pl

 

Danuta Grela

 

Tel. +48 (33) 844 95 20

 

d.grela@gminaoswiecim.pl

 

Iwona Jakubik

 

Tel. +48 (33) 844 95 65

 

i.jakubik@gminaoswiecim.pl

 

Monika Kaleńska

 

Tel. +48 (33) 844 95 18

 

m.kalenska@gminaoswiecim.pl

 

Alicja Krawiec

 

Tel. +48 (33) 844 95 32

 

a.krawiec@gminaoswiecim.pl

 

Janina Poleńska

 

Tel. +48 (33) 844 95 55

 

j.polenska@gminaoswiecim.pl

 

Patrycja Waszczak

 

Tel. +48 (33) 844 95 18

 

p.waszczak@gminaoswiecim.pl

 

Patrycja Zygmunt

 

Tel. +48 (33) 844 95 15

 

p.zygmunt@gminaoswiecim.pl

 

 

 

 

Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy

 

 

Anna Fajfer

Kierownik Wydziału

 

Tel. +48 (33) 844 95 34

 

a.fajfer@gminaoswiecim.pl

 

Lech Chodacki

 

Tel. +48 (33) 844 95 73

 

l.chodacki@gminaoswiecim.pl

 

Tomasz Klęczar

 

Tel. +48 (33) 844 95 43

 

t.kleczar@gminaoswiecim.pl

 

Anna Krawczyk

 

Tel. +48 (33) 844 95 33

 

a.krawczyk@gminaoswiecim.pl

 

Ewelina Łazarz

 

Tel. +48 (33) 844 95 33

 

e.lazarz@gminaoswiecim.pl

 

Sylwia Sajak

 

Tel. +48 (33) 844 95 30

 

s.sajak@gminaoswiecim.pl

 

Daniel Tęcza

 

Tel. +48 (33) 844 95 83

 

d.tecza@gminaoswiecim.pl

 

 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska


 

 

Robert Kuta

Kierownik Wydziału

 

Tel. +48 (33) 844 95 24

 

r.kuta@gminaoswiecim.pl

 

Urszula Boratyńska-Gworek

 

Tel. +48 (33) 844 95 76

 

u.boratynska@gminaoswiecim.pl

 

Sylwia Figura                 

 

Tel. +48 (33) 844 95 26

 

s.figura@gminaoswiecim.pl

 

Natalia Klęczar

 

Tel. +48 (33) 844 95 46

 

n.kleczar@gminaoswiecim.pl

 

Dagmara Koszała

      

Tel. +48 (33) 844 95 86

 

d.koszala@gminaoswiecim.pl

 

Adrianna Kręt            

 

Tel. +48 (33) 844 95 84

 

a.kret@gminaoswiecim.pl

 

Żelisława Noworyta

 

Tel. +48 (33) 844 95 66

 

z.noworyta@gminaoswiecim.pl

 

Marta Ratcliffe

 

Tel. +48 (33) 844 95 76

 

m.ratcliffe@gminaoswiecim.pl

 

Robert Zemła

 

Tel. +48 (33) 844 95 56

 

r.zemla@gminaoswiecim.pl

 

 

 

 

Samodzielne Stanowiska Pracy:

  

  

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

 

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego

 

Edmund Lalik    

Tel. +48 (33) 844 95 13

 

e.lalik@gminaoswiecim.pl

 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Sylwia Sajak         

 

Tel. +48 (33) 844 95 30

 

s.sajak@gminaoswiecim.pl

 

 

 

 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

 

 

Tomasz Tyran                 

 

Tel. +48 (33) 844 95 53