Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Oświęcim

                                                        Kierownictwo Urzędu Gminy Oświęcim

 

Wójt Gminy
Mirosław Smolarek

Sekretariat

Tel. +48 33 844 95 50, 33 844 95 32

  E-mail:

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta Gminy
Halina Musiał

Sekretariat

Tel. +48 33 844 95 50, 33 844 95 32

  E-mail:

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Gminy
Robert Dziuba


 Tel. +48 33 844 95 35

  E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy
Jacek Soboń

 

Tel. +48 33 844 95 31

  E-mail:

 

 

 

 

 

 

Wydziały:
 

Wydział Finansów i Budżetu Gminy  

Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Organizacyjno – Społeczny

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Ochrony Środowiska

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

 

 

Wydział Finansów i Budżetu Gminy

 

 

 

 

 

Jacek Soboń
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
Kierownik Wydziału           

 

Tel. +48 (33) 844 95 31

 

 

 

Agnieszka Płonka
Z-ca Skarbnika Gminy
 

 

Tel. +48 (33) 844 95 39

 

 

 

Katarzyna Filuś

 

Tel. +48 (33) 844 95 84

 

 

 

Barbara Hałat

 

Tel. +48 (33) 844 95 75

 

 

 

Marta Kwaśniak

 

Tel. +48 (33) 844 95 74

 

 

Agnieszka Machulak

 

Tel. +48 (33) 844 95 64

 

 

 

Agnieszka Machulak

 

Tel. +48 (33) 844 95 59
 

 

Magdalena Naras

 

Tel. +48 (33) 844 95 14

 

 

 

Klaudia Olejarz                 

 

Tel. +48 (33) 844 95 75

 

 

 

Elżbieta Pędrys

 

Tel. +48 (33) 844 95 94

 

 

 

Mariola Sibik

 

Tel. +48 (33) 844 95 54

 

 

 

Iwona Wojtala

 

Tel. +48 (33) 844 95 24

 

 

 

Agnieszka Zimnal

 

Tel. +48 (33) 844 95 65

 

 

 

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

 

 

Sylwia Rybarczyk

Kierownik Wydziału

 

Tel. +48 (33) 844 95 11

 

 

 

Angelika Głos
                                             

            

Tel. +48 (33) 844 95 66

 

 

 

Katarzyna Mróz

 

Tel. +48 (33) 844 95 71

 

 

 

Barbara Sitek

 

Tel. +48 (33) 844 95 92

 

 

Jacek Waliczek
 

Tel. +48 (33) 844 95 92

 

 

 

 

  Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Piotr Kraj

Kierownik Wydziału        

 

Tel. +48 (33) 844 95 51

 

 

Anna Mordarska

Zastępca Kierownika Wydziału

Tel. +48 (33) 844 95 81

 

 

Urszula Boratyńska - Gworek

 

Tel. +48 (33) 844 95 61

 

 

 

Agata Grzebinoga

 

Tel. +48 (33) 844 95 63

 

 

 

Grażyna Kolasa

 

Tel. +48 (33) 844 95 23

 

 

 

Edyta Stawowczyk

 

Tel. +48 (33) 844 95 21

 

 

 

Daniel Tęcza

 

Tel. +48 (33) 844 95 83

 

 

 

Robert Zemła

 

Tel. +48 (33) 844 95 61

 

 

 

 

 

 

Wydział Organizacyjno - Społeczny

 

Robert Dziuba

Sekretarz Gminy

Kierownik Wydziału      

 

Tel. +48 (33) 844 95 35

 

 

 

Iwona Jakubik

Zastępca Kierownika Wydziału

 

Tel. +48 (33) 844 95 50

 

Jadwiga Drabczyk 

 

Tel. +48 (33) 844 95 41

 

 

 

Bartłomiej Boroń 

 

Tel. +48 (33) 844 95 60

 

 

 

Danuta Grela

 

Tel. +48 (33) 844 95 20

 

 

 

Wioleta Jaskółka

 

Tel. +48 (33) 844 95 68

 

 

 

Tomasz Klęczar

 

Tel. +48 (33) 844 95 43

 

 

 

Grażyna Kuwik

 

Tel. +48 (33) 844 95 15

 

 

 

Janina Poleńska

 

Tel. +48 (33) 844 95 55

 

 

 

Sylwia Sajak

 

Tel. +48 (33) 844 95 30

 

 

 

Kinga Skiba

   

Tel. +48 (33) 844 95 73

 

 

 

Daria Tomala

 

Tel. +48 (33) 844 95 18

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego


 

 

Jadwiga Bąk                 

 

Tel. +48 (33) 844 95 56

 

 

 

Sylwia Figura                 

 

Tel. +48 (33) 844 95 46

 

 

 

Patrycja Malicka

   

Tel. +48 (33) 844 95 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Ochrony Środowiska

 

 

Anna Fajfer

Kierownik Wydziału

 

Tel. +48 (33) 844 95 22

 

 

 

Żelisława Noworyta

Zastępca Kierownika Wydziału

Tel. +48 (33) 844 95 27

 

 

 

Małgorzata Chojnacka            

Tel. +48 (33) 844 95 62

 

 

Anna Handzlik

 

Tel. +48 (33) 844 95 67

 

 

Natalia Klęczar

 

Tel. +48 (33) 844 95 76

 

 

 

Dagmara Kubisty

 

Tel. +48 (33) 844 95 52

 

 

 

Izabela Mitoraj

 

Tel. +48 (33) 844 95 57

 

 

 

Marta Ratcliffe

 

Tel. +48 (33) 844 95 67

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne Stanowiska Pracy:

  

  

 

Starszy Inspektor ds. wizerunku i komunikacji

Ewelina Łazarz    

Tel. +48 (33) 844 95 32

 

 

 

 

 

Główny Specjalista ds. energetycznych

Tomasz Matula   

Tel. +48 (33) 844 45

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

 

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego

Edmund Lalik    

Tel. +48 (33) 844 95 12

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Sylwia Sajak         

 

Tel. +48 (33) 844 95 30

 

 

 

 

 

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

 

 

Tomasz Tyran                 

 

Tel. +48 (33) 844 95 72

 

 

 

  

 

 

 

Audytor Wewnętrzny

 

Dorota Rakoczy        

 

Tel. +48 (33) 844 95 40

 

 

 

 

Radca Prawny

 

Sarah Pierkiel        

 

Tel. +48 (33) 844 95 34