Program Ochrony Środowiska dla gminy Oświęcim

Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Oświęcim Uchwały Nr XXVIII/246/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2025"

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

 

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2025"

 

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2025" uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/246/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2021-2025" uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/246/20 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2020 r.

Tagi