OSPR – umowy na tegoroczne inwestycje

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince ruszy jeszcze w tym roku. Wójt Mirosław Smolarek zawarł z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą umowę, na mocy której dofinansowanie tej inwestycji w 2021 roku z budżetu państwa wyniesie 2 mln zł. Gmina Oświęcim przeznaczy w tym roku na utworzenie zespołu pół miliona złotych.

13 maja szefowie samorządów uczestniczących w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym podpisali umowy dotyczące inwestycji realizowanych w bieżącym roku w ramach VI etapu Programu. Spotkanie miało miejsce w sali sesyjnej powiatu oświęcimskiego.


Mieszkańców gminy Oświęcim powinna również ucieszyć planowana przebudowa ulicy Greglów w Babicach i przygotowanie projektów przebudowy ulic Niwy, Sportowej i Ofiar Faszyzmu w Brzezince (roboty zaplanowano na lata 2022-23). Wszystkie wymienione drogi mają status powiatowych i to właśnie powiat oświęcimski realizuje te zadania.


Obecny program wieloletni pn. „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025” stanowi kontynuację programu ustanowionego przez Radę Ministrów w 1997 roku. Dotychczas realizowany był w pięciu etapach (cztero-, pięcioletnich). W tym okresie wydatki budżetu państwa zamknęły się kwotą 122 288 tys. zł, przy udziale własnym samorządów-beneficjentów w wysokości 97 767 tys. zł.


VI etap Programu, obejmujący lata 2021-2025, ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów z 10 lipca 2020 r. Zgodnie z jej postanowieniami beneficjentami są: Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Tagi

GALERIA