Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Stawy Monowskie i Poręba Wielka

Od 12 lipca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat oraz zmiany mpzp fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie. Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, w sali nr 40 o godz. 14.30 (mpzp Stawy Monowskie) i o godz. 15.30 (mpzp Poręba Wielka)

 

Dnia 1 lipca 2021 r. Wójt Gminy Oświęcim poprzez ogłoszenia w Gazecie Krakowskiej oraz obwieszczenia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim upublicznił informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat oraz  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Stawy Monowskie

 

Wyłożenia odbywać się będą od dnia 12 lipca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oświęcim.

 

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu  20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, w sali nr 40 o godz. 14.30 (mpzp Stawy Monowskie) i o godz. 15.30 (mpzp Poręba Wielka). 

 

Uwagi do projektów planów można składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r.

 

Z dokumentacją można zapoznać na stronie BIP Gminy Oświęcim:

https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,309357,2018-2023.html