Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7 + 020 – 8 + 890”.

Obwieszczenie

Decyzja

Tagi