Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmiana przepisów

Jeżeli nie ma możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, przydomowa oczyszczalnia jest alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego osadnika na nieczystości ciekłe (tzw. szamba). Co należy zrobić, żeby legalnie móc korzystać z przydomowej oczyszczalni?

W myśl znowelizowanych przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z odrębnych ustaw: Prawa budowlanego, Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska.

 

Procedurę należy zacząć od zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni. Zgłoszenie to należy złożyć do nadzoru wodnego, który jest najbliżej planowanej lokalizacji korzystania z urządzeń wodnych. Więcej informacji można uzyskać w Nadzorze Wodnym Oświęcim, tel. 33 844-72-30.

 

Jeżeli zgłoszenie wodnoprawne zostanie przyjęte bez sprzeciwu następnym krokiem jest zgłoszenie zamiaru budowy. Należy go dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia jest Starosta. Procedura ta nie dotyczy sytuacji, gdy przydomowa oczyszczalnia ścieków była wpisana do projektu budowlanego jako rozwiązanie gospodarki ściekowej. Szczegółowe informacji na temat zgłoszenia budowy oczyszczalni można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod numerem telefonu 33 844 97 25.

 

Po dopełnieniu obowiązków dotyczących zgłoszenia wodnoprawnego i budowy oczyszczalni, kolejnym krokiem jest zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Dokumenty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Oświęcim. Zgłoszenia eksploatacji należy dokonać przed rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Wójt Gminy Oświęcim) nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.

 

Brak zgłoszenia eksploatacji instalacji lub eksploatacja niezgodna ze zgłoszeniem podlega karze grzywny. Jednocześnie przypominamy, że odprowadzanie ścieków z budynku może odbywać się tylko do sieci kanalizacji sanitarnej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, z powodu np. z braku kanalizacji w danym terenie, ścieki muszą być odprowadzane albo do szczelnego osadnika na nieczystości ciekłe (a następnie wywożone przez specjalistyczną firmę) albo do przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Aby przydomowa oczyszczalnia mogła być eksploatowana, musi spełniać szereg warunków dotyczących między innymi poziomu oczyszczania ścieków czy odległości od wód gruntowych. Oczyszczalnia nie może być także zamontowana na nieruchomościach, które mogą zostać podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej ani takich, które znajdują się w obszarach narażonych na powódź.

 

Szczegółowych informacji na temat zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UG Oświęcim pod numerem telefonu 33 844 95 57 lub mailowo pod adresem: odpady@gminaoswiecim.pl.

Tagi