Broszkowice i Brzezinka: nowe nawierzchnie w centrach sołectw

21 listopada zostały odebrane prace zrealizowane w ramach zadania pod nazwą "Wykonanie nawierzchni brukowych w sołectwach Broszkowice i Brzezinka".

Przy remizie OSP w Broszkowicach rozebrano starą asfaltową nawierzchnię i fragment chodnika. W ich miejsce wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wyremontowano także schody wejściowe do budynku. Koszt tych prac to ponad 91 tys. zł. W tej kwocie 10 tys. to środki sołectwa Broszkowice.

 

Ponadto wykonano utwardzoną nawierzchnię, która stanowi dojście do placu zabaw przy ulicy Klubowej, co kosztowało prawie 19 tys. zł. Te środki pochodzą w całości z funduszu sołeckiego.  Prace w Broszkowicach zostały odebrane przez wójta Mirosława Smolarka, sołtys Annę Sporysz i radną Emilię Turzę.

 

Z kolei w Brzezince na placu przy remizie OSP asfaltową nawierzchnię zastąpiła kostka brukowa. Wyznaczone zostało również miejsce postojowe dla niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała ok. 140 tys. zł. W tej kwocie prawie 65 tys. zł pochodzi ze środków sołectwa Brzezinka. Odbioru robót dokonali wójt Mirosław Smolarek oraz radni Zbigniew Krzemień i Andrzej Ryszka.

Tagi

GALERIA