Doświetlone przejścia na drodze krajowej

Przejścia dla pieszych przez ulicę Długą we Włosienicy i przez Zatorską na Zaborzu zostały doświetlone dzięki porozumieniu, które gmina Oświęcim zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Chodzi o pasy w ciągu drogi krajowej nr 44: przy skrzyżowaniu z ulicą Suskiego i przy skrzyżowaniu z Okrężną (w pobliżu mostu na Macosze) we Włosienicy oraz o przejście dla pieszych przez ulicę Zatorską (obwodnica) w rejonie skrzyżowania z ulicą Osiedlową na Zaborzu.

 

Zadanie zostało zrealizowane przez gminę Oświęcim, a sfinansowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Prace zrealizowane w ramach programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ukierunkowanego na poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg zostały odebrane 21 listopada. Ich koszt to ponad 128 tys. złotych.

Tagi

GALERIA