Harmonogram odbioru odpadów w okresie od marca do grudnia 2023 roku

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od marca do grudnia 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

 

 

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od marca do grudnia 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Na terenie sołectw: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Harmęże, Pławy, Rajsko, Stawy Grojeckie (ulice: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko) usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie świadczona przez firmę ZUK Sp. z o. o., ul. Bema 12 A, 32 – 600 Oświęcim.

 

Numer telefonu kontaktowego ZUK Sp. z o.o.: 33 842 30 97, 33 842 03 99, 33 476 81 25 lub 33 476 80 52.

 


 

Sołectwa: Dwory Drugie, Grojec (bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko), Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze będzie obsługiwała firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica.

  

Numer telefonu kontaktowego P.U.H. „EKO – KOMBID”: 33/844 54 20 lub 33/844 00 14

  

Harmonogramy odbioru odpadów są także dostępne na stronach internetowych firm:

http://zuk.oswiecim.pl

https://www.eko-kombid.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 1. Harmonogram III-XII 2023 - Babice I, Broszkowice.pdf (rozmiar pliku: 197.61 KB)
 2. Harmonogram III-XII 2023 - Babice II.pdf (rozmiar pliku: 195.1 KB)
 3. Harmonogram III-XII 2023 - Babice III, Brzezinka I.pdf (rozmiar pliku: 196.57 KB)
 4. Harmonogram III-XII 2023 - Brzezinka II.pdf (rozmiar pliku: 196.57 KB)
 5. Harmonogram III-XII 2023 - Brzezinka III, Rajsko I.pdf (rozmiar pliku: 195.95 KB)
 6. Harmonogram III-XII 2023 - Dwory Drugie.pdf (rozmiar pliku: 101.77 KB)
 7. Harmonogram III-XII 2023 - Grojec 1.pdf (rozmiar pliku: 103.17 KB)
 8. Harmonogram III-XII 2023 - Grojec 2.pdf (rozmiar pliku: 103.81 KB)
 9. Harmonogram III-XII 2023 - Pławy, Harmęże.pdf (rozmiar pliku: 193.8 KB)
 10. Harmonogram III-XII 2023 - Poręba 1.pdf (rozmiar pliku: 103.44 KB)
 11. Harmonogram III-XII 2023 - Poręba 2.pdf (rozmiar pliku: 103.43 KB)
 12. Harmonogram III-XII 2023 - Poręba 3.pdf (rozmiar pliku: 103.38 KB)
 13. Harmonogram III-XII 2023 - Rajsko II.pdf (rozmiar pliku: 197.99 KB)
 14. Harmonogram III-XII 2023 - Stawy Grojeckie, Rajsko ul. Za Sołą.pdf (rozmiar pliku: 194.75 KB)
 15. Harmonogram III-XII 2023 - Stawy Monowskie.pdf (rozmiar pliku: 103.23 KB)
 16. Harmonogram III-XII 2023 - Włosienica 1.pdf (rozmiar pliku: 103.38 KB)
 17. Harmonogram III-XII 2023 - Włosienica 2.pdf (rozmiar pliku: 103.77 KB)
 18. Harmonogram III-XII 2023 - Zaborze 1.pdf (rozmiar pliku: 102.29 KB)
 19. Harmonogram III-XII 2023 - Zaborze 2.pdf (rozmiar pliku: 103.78 KB)
 20. Harmonogram III-XII 2023 - Zaborze 3.pdf (rozmiar pliku: 103.78 KB)
 21. Harmonogram III-XII 2023 - Zaborze 4.pdf (rozmiar pliku: 102.62 KB)
 22. Harmonogram III-XII 2023 - Zaborze EuroDom.pdf (rozmiar pliku: 102.68 KB)
 23. Harmonogram III-XII 2023 - zabudowa wielorodzinna - Babice, Brzezinka.pdf (rozmiar pliku: 193.57 KB)