Zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oświęcimiu zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych z powiatu oświęcimskiego do udziału w jubileuszowym XX Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.


Konkurs skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidulanych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 

Na zgłoszenia czekamy do 21.04.2023 r.   

 

                                                                                                                              Urszula Hudzik

                                                                                       Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu

GALERIA