Otwarcie nowego przedszkola w Brzezince

Uroczyste i oficjalne otwarcie nowego przedszkola w Brzezince odbyło się 20 października. Przemówienia i występy poprzedziły przecięcie wstęgi i zwiedzanie budynku, z którego dzieci korzystają już od kilku tygodni.

Zaproszeni na uroczystość goście zebrali się w szkole, która tworzy jednostkę organizacyjną gminy wraz z przedszkolem. Zebranych przywitała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince Beata Herman, zwracając uwagę, jak ważne jest przekazywanie zasadniczych wartości w miejscu naznaczonym przez historię. Podkreśliła, że okazję do spotkania i wspólnego świętowania dał sukces społeczności, którą tworzy wielu ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

 

Wójt Mirosław Smolarek przypomniał, że starania o nową siedzibę przedszkola w Brzezince rozpoczęły się aż trzy dekady temu, a zostały pomyślnie zakończone dzięki udanej współpracy z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialnymi za realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Szczególne miejsce w jakim żyjemy, podkreślił włodarz gminy Oświęcim, zobowiązuje do wychowania w odpowiedzialności, wrażliwości i tolerancji, a dbałość o te przymioty, a także wysokie wyniki nauczania są zasługą nauczycieli i dyrektorów.

 

Posłowie na Sejm RP Dorota Niedziela i Marek Sowa gratulowali najmłodszym mieszkańcom Brzezinki nowego domu, a dziękując za zaproszenie, życzyli dzieciom i nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji. Radny i zarazem sołtys Brzezinki Andrzej Ryszka przywołał podejmowane w ostatnich dziesięciu latach inicjatywy i projekty oraz dziękował – podobnie jak inni przemawiający na uroczystości – wszystkim zaangażowanym w powstanie nowego przedszkola.

 

Gratulacje i życzenia złożyła także dyrektor wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Edyta Sitarz. Natomiast przewodnicząca Bernardyna Bryzek przypomniała z perspektywy Rady Gminy związane z brzezińskim przedszkolem zabiegi i wydarzenia, nie kryjąc radości, że udało się znaleźć konsensus w myśl hasła "zgoda buduje".

 

Zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Jolanta Jędras, kierując wyrazy wdzięczności do wszystkich zaangażowanych w realizację inwestycji, nie zapomniała o członkiniach Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince, które pomogły przygotować uroczystość otwarcia. Przedstawicielka Rady Rodziców Natalia Bielas, dziękując samorządowcom, akcentowała, jak ważne są bezpieczne i komfortowe warunki, które stwarza nowo wybudowany obiekt. Akademię w szkolnych murach zakończył występ pierwszoklasistów oraz pięcio- i sześciolatków z przedszkola, który wypełniły wiersze, piosenki, krakowiaki i polonez.

 

Kiedy uczestnicy wydarzenia zebrali się przy budynku przedszkola, wójt Mirosław Smolarek podkreślił trudną do przecenienia rolę, jaką odegrali pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy – Piotr Kraj i Anna Mordarska, którzy z uwagi na bieżące obowiązki, nie mogli wziąć udziału w uroczystym otwarciu. Następnie ksiądz Sławomir Szczotka, proboszcz brzezińskiej parafii, poświęcił nowe przedszkole. Ostatnim oficjalnym akcentem było przecięcie wstęgi.

 

Obok wymienionych w tej relacji osób zaproszenie na uroczyste otwarcie nowego przedszkola w Brzezince przyjęli m.in. zastępca wójta Halina Musiał, radni i sołtysi gminy Oświęcim, pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz firm-wykonawców realizujących inwestycję, były proboszcz Brzezinki ksiądz Józef Święcicki, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Agata Michalska, byli i obecni dyrektorzy placówek oświatowych, reprezentanci działających w oświacie związków zawodowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek oraz przyjaciele i sponsorzy szkoły i przedszkola w Brzezince.

Tagi

GALERIA