Informacja o opłatach za odpady

Wysokość opłat za odpady pozostaje bez zmian, co oznacza, że w tym roku nie będziemy wysyłać indywidualnych zawiadomień wraz z blankietami do opłat. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Informujemy, że w 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 41,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc. Wysokość płatności w sytuacji zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oświęcim wynosi:

 

  • 39,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc przy uldze za kompostowanie,
  • 31,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc przy uldze dochodowej za okazaniem zaświadczenia o wysokości dochodu wydanego przez ośrodek pomocy społecznej,
  • 29,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc, w przypadku łącznego korzystania z ulgi za kompostowanie oraz ulgi dochodowej, o których mowa wyżej.

 

Opłaty należy wnosić na indywidualnie przydzielony każdemu właścicielowi nieruchomości numer rachunku bankowego, bez wezwania, w terminach:

  • ·I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 15 kwietnia,
  • ·II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 lipca,
  • ·III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 października,
  • ·IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia.

 

Wysokość opłat pozostaje bez zmian, co oznacza, że w tym roku nie będziemy wysyłać indywidualnych zawiadomień wraz z blankietami do opłat.

 

Rozumiemy, że niektórzy z Państwa mogą preferować tradycyjne blankiety – zapraszamy do ich odbioru podczas wizyty w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.

 

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

 

Tagi