Trwa opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego terenu położonego w sołectwie Zaborze oraz zmian planu terenu położonego w sołectwie Pławy

Przystępujemy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka oraz do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Pławy. Wnioski do Wójta Gminy Oświęcim dotyczące planów można składać do 05 marca 2024 roku.

Szczegóły znajdują się w obwieszczeniach Wójta Gminy Oświęcim, któe są dostępne na stronie BIP:

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Zaborze w rejonie ulic Witaminka, Borowiec, Grojecka

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Pławy