Obowiązki sprawozdawcze

Przypominamy o obowiązkach dotyczących złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz wykazu zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Szanowni Państwo, 

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:

 

Do 15 marca 2024 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl  za 2023 rok:

 

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

 

Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.

 

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

 

Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

 

www.malopolska.pl/produktowa  - w zakresie opakowań,

www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,

www.malopolska.pl/baterie  - w zakresie baterii i akumulatorów,

www.malopolska.pl/sprzet  - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

www.malopolska.pl/reklamowki  - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,

www.malopolska.pl/plastik - w zakresie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,

www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

 

Do 31 marca 2024 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2023 rok:

 

Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 

Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.

 

Ponadto informujemy, że:

 

 

 

Tagi