Sposób na sukces - konkurs

Do 25 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promocja:

 

🟢 przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców,

🟢 innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania innowacji,

🟢 działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy,

🟢 przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r.

 

Kartę zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do 25 kwietnia 2024 r.  do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów) z dopiskiem "Konkurs Sposób na sukces".

 

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

 

Więcej informacji udzielają pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego:

👩‍💻  Małgorzata Modzelewska, m.modzelewska@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 44

👩‍💻  Izabela Sarba, i.sarba@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 41

👨‍💻 Karol Wasiewicz, k.wasiewicz@cdr.gov.pl, tel. 22 125 6245

 

 

 

Tagi