Pierwsza sesja nowej kadencji

6 maja w Domu Ludowym w Grojcu odbyła się uroczysta pierwsza sesja Rady Gminy Oświęcim kadencji 2024-2029. Radni i wójt-elekt Mirosław Smolarek objęli funkcje, składając ślubowanie. W tym dniu poznaliśmy również skład prezydium nowej Rady.

Obrady otworzył najstarszy wiekiem Jacek Mydlarz. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Henryk Smolarek wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie prowadzący obrady oczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Wszyscy radni potwierdzili ją, mówiąc kolejno: "ślubuję".

 

W składzie Rady Gminy kadencji 2024-2029 znaleźli się: Katarzyna Cisowska-Mleczek, Sławomir Domżał, Żaneta Ganobis, Adam Gonszcz, Jakub Honkisz, Agnieszka Januszyk-Hurnik, Jarosław Krząkała, Maciej Majerski, Jacek Mydlarz, Tomasz Mydlarz, Adam Nowotarski, Aleksander Stachura, Grzegorz Stachura, Mariusz Syrek i Daria Tyran.

 

Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim został wybrany w tajnym głosowaniu. Adam Nowotarski, którego kandydaturę zgłosił Maciej Majerski, otrzymał 12 głosów, zaś na jego konkurenta Grzegorza Stachurę zgłoszonego przez Aleksandra Stachurę padły 3 głosy. Dalsze obrady prowadził nowy przewodniczący Adam Nowotarski. Jego zastępcami zostali Maciej Majerski (15 głosów za) i Sławomir Domżał (14 głosów).

 

Mirosław Smolarek, odebrawszy zaświadczenie o wyborze, złożył ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki wójta gminy Oświęcim. Głównym tematem swojego wystąpienia uczynił bogactwo gminy, które stanowią jej mieszkańcy. Z uznaniem i szacunkiem wymieniał organizacje i środowiska, opisując ich działalność i dokonania dla lokalnej społeczności. Zwrócił uwagę na kryzysowe wydarzenia ostatnich lat i najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją samorządowe władze.

 

Wójt Mirosław Smolarek na koniec podziękował rodzinie. Wyraził też wdzięczność współpracownikom, wręczając kwiaty swojej zastępcy, Halinie Musiał, a także pełnomocniczce swojego komitetu wyborczego Ewie Walus. Ostatnim akcentem uroczystości rozpoczynającej nową kadencję były wzajemne gratulacje i życzenia.

Tagi

GALERIA