Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Informacja w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim” przy jednoczesnym wskazaniu zmiany nazwy inwestycji na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/70, 1826/71, 1826/72, 1826/73, 1826/74 i 1826/75 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim”.

15 maja 2024 r. Wójt Gminy Oświęcim wydał postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim” przy jednoczesnym wskazaniu zmiany nazwy inwestycji na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/70, 1826/71, 1826/72, 1826/73, 1826/74 i 1826/75 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim”.

 

Wznowienie postępowania wynika z przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wnioskodawcą jest firma Sun Farms Sp. z o.o., ul. Legnicka 57d lok. B/F/1, 54-203 Wrocław.

 

Dokumenty w sprawie:

 

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania

Skan podpisanej wersji papierowej dostępny jest [TUTAJ]

Postanowienie o wznowieniu postępowania

Skan podpisanej wersji papierowej dostępny jest [TUTAJ]

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Inwentaryzacja przyrodnicza

Wniosek o uzgodnienie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Skan podpisanej wersji papierowej dostępny jest [TUTAJ]

Wniosek o uzgodnienie - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Skan podpisanej wersji papierowej dostępny jest [TUTAJ]

Wniosek o uzgodnienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu

Skan podpisanej wersji papierowej dostępny jest [TUTAJ]

 

Kontakt do osoby prowadzącej sprawę

 

Informacji w sprawie udziela Żelisława Noworyta, tel. (033) 844-95-27 e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

 

 

 

Tagi