Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego

Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 31 marca 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.71.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o: 1. wydaniu 31 marca 2021 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 i w km od 28,612 do 28,676 wraz ze stacją Oświęcim i pozostałymi liniami kolejowymi zlokalizowanymi na stacji Oświęcim 2. Nadaniu ww. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2020 rygoru natychmiastowej wykonalności.

Usunięcie awarii centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Oświęcim

Usunięcie awarii centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Oświęcim Środa, 7 kwietnia 2021 Usunięto awarię centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Oświęcim. Kontakt telefoniczny z Urzędem jest już możliwy.

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenia

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenia Czwartek, 18 marca 2021 IMGW - PIB ostrzega o możliwości wystąpienia oblodzeń. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna ok. -5 st.C.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 12 marca 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia o ustaleniu nowego terminu usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym - do 12 kwietnia 2021 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudową układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16.406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93.

Uwaga. W nocy 05.03.2021 r. prognozowane są intensywne opady śniegu

Uwaga. W nocy 05.03.2021 r. prognozowane są intensywne opady śniegu Czwartek, 4 marca 2021 Od godziny 03:00 do 15:00 dla naszego powiatu prognozowane są intensywne opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżniej od 10 do 15 cm.

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Wtorek, 2 marca 2021 Dyrektor zarządu zlewni w Żywcu informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci gazowej DN150 w stalowej rurze osłonowej DN250 pod kanałem "Czerma" w Grojcu.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Poniedziałek, 15 lutego 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Piątek, 12 lutego 2021 Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 lutego 2021 roku zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 1/2020.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Piątek, 12 lutego 2021 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe, z siedzibą w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.