Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910” – LEGALIZACJA”.

29 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Oświęcim wydał postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910” – LEGALIZACJA.

 

Wznowienie postępowania wynika z przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wnioskodawcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10,
34-300 Żywiec.

 

Raport dostępny jest [TUTAJ].

 

Dokumenty:

 

Z dokumentami w sprawie można zapoznać się klikając w link:

 

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910” – LEGALIZACJA.

Skan podpisanej wersji papierowej dokumentu dostępny jest [TUTAJ]

 

Treść postanowienia

Skan podpisanej wersji papierowej dokumentu dostępny jest [TUTAJ]

 

Pisma o uzgodnienie:

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Skan podpisanej wersji papierowej dokumentu dostępny jest [TUTAJ]

 

do Ministra Infrastruktury

Skan podpisanej wersji papierowej dokumentu dostępny jest [TUTAJ]

 

do Prezydenta Miasta Oświęcim

Skan podpisanej wersji papierowej dokumentu dostępny jest [TUTAJ]

 

Podstawa prawna:

 

Art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

 

Kontakt do osoby prowadzącej sprawę

 

Informacji w sprawie udziela Żelisława Noworyta, tel. (033) 844-95-27 e-mail: z.noworyta@gminaoswiecim.pl, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu Gminy Oświęcim.

Tagi