Kadencja 2010-2014

Małgorzata Grzywa
Wójt Gminy Oświęcim

 

Rota Ślubowania

„Obejmując Urząd Wójta Gminy
uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu,
powierzony mi Urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Gminy”.

Tak mi dopomóż Bóg

 

 

 

 

Exposé

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Naszej Gminy,

Panie Przewodniczący,

Szanowna Rado!

 

Pragnę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie w wyborze na stanowisko Wójta Gminy Oświęcim. Dziękuję wszystkim, którzy poparli moją kandydaturę i mnie wspierali. Obiecuję, że nie zawiodę Państwa zaufania. Będę mądrze zarządzać naszą gminą i służyć wszystkim jej mieszkańcom, tak aby przyniosło to sukces nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom.

 

Samorząd tworzymy My – wszyscy mieszkańcy naszej „Małej Ojczyzny”. Od naszej wspólnej pracy, aktywności i zaangażowania zależy nasza przyszłość i dobrobyt.

 

Angielski poeta John Donne pisał niegdyś:
 

 

Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą.

Każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. 

Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, 

 

Europa będzie pomniejszona. 

 

Tak samo, jakby pochłonęło przylądek, 

 

Własność Twoich przyjaciół czy twoją własną. 

 

Albowiem jestem zespolony z ludzkością.

 


Już na przełomie historii wiadomym było, że istota ludzka nie może funkcjonować w oderwaniu od innych ludzi, a życie pojedynczego człowieka i zbiorowości, w której żyje, wzajemnie na siebie wpływają. W ten sposób tworzy się wzajemna zależność jednostek i społeczności.

 

W dzisiejszym świecie w znacznym stopniu zmieniły się warunki życia, ale ciągle człowiek i jego otoczenie stanowią wspólnotę. Taką najbliższą każdemu z nas jest wspólnota rodzinna. Każda ma swoją przeszłość, własną historię przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tworzy się więź pomiędzy członkami rodziny, która sprawia, że z nią się identyfikujemy.

 

Podobną, tylko większą wspólnotę stanowi społeczność lokalna, społeczność gminna. Ona też posiada swoją tradycję i historię, będącą fundamentem do dalszego rozwoju.

Dlatego hasło, które mi towarzyszyło podczas mojej kampanii wyborczej „Gmina Oświęcim - Tradycja i Rozwój” będzie mottem przewodnim mojej pracy dla naszej gminy.

Będę współpracowała z Radą Gminy Oświęcim, Sołtysami, Radami Sołeckimi, oraz z wszystkimi mieszkańcami.

 

Nasza Gmina posiada ogromny potencjał, przede wszystkim w nas – ludziach. Ludziach, którzy m.in. budowali w czynach społecznych obiekty spełniające dziś funkcje domów ludowych, obiektów sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, brali czynny udział w rozwoju gminy.

 

Na szczególna uwagę zasługują Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Kluby Sportowe, organizacje pozarządowe.

 

To na tych działaniach można teraz budować rozwój naszej gminy. Będę kontynuować wszystkie rozpoczęte inwestycje oraz działania, jak i realizować szereg nowych. Dołożę wszelkich starań, aby pozycja Gminy Oświęcim wzrosła, nie tylko w Powiecie Oświęcimskim, ale całym województwie małopolskim – bo na to zasługujemy!

 

 

Za to wszystkim serdecznie dziękuję.

Małgorzata Grzywa
Wójt Gminy Oświęcim