Kadencja 2018-2024

Kadencja 2018 - 2024
 


Mirosław Smolarek

Wójt Gminy Oświęcim

 

Tel. +48 (33) 844 95 50

       +48 (33) 844 95 32
  
Fax. +48 (33) 844 95 10

E-mail: 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oświęcim.

Szanowni Pani Przewodnicząca,

Szanowni Radni,

Drodzy Goście.

 

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach w poczuciu odpowiedzialności za losy Małej Ojczyzny, jaką dla nas jest Gmina Oświęcim.

Dzisiejszy dzień jest dla mnie zwieńczeniem wieloletniej pracy, nie tylko mojej, ale także tych, którzy uczyli mnie stawiać pierwsze kroki w samorządzie.

 

Wynik wyborczy osiągnięty przez nasz komitet, czyli wygrana w pierwszej turze oraz wprowadzenie 2/3 radnych do Rady Gminy, to duże osiągnięcie, ale jeszcze większe zobowiązanie wobec wyborców.

Taki sukces oczywiście cieszy, ale żeby przyniósł dobre owoce, trzeba podejść do niego z pokorą i w poczuciu odpowiedzialności za wszystkich. Nie ma tu miejsca na triumfalizm. Rozpoczynamy etap ciężkiej pracy, by sprostać oczekiwaniom i nie zawieść.

 

Będę współdziałać z wieloma środowiskami i jestem otwarty na współpracę z każdym, kto chce działać dla dobra naszych Mieszkańców. Szacunek dla ludzi i umiejętność wsłuchiwania się w ich potrzeby to klucz do wzajemnego zrozumienia i bezkonfliktowego rozwiązywania problemów.

 

Jestem dumny z prężnie działających w naszej gminie Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Klubów Sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetów Każdego Wieku. Wasze zaangażowanie jest zauważone i powinno być docenione.

 

Zależy mi na dokładnej wiedzy o tym, jakie są oczekiwania i pomysły na rozwój gminy poszczególnych grup społecznych, dlatego zamierzam regularnie spotykać się z osobami niepełnosprawnymi, z seniorami i z młodzieżą, po to by przekazywać informacje o tym, co zamierzamy zrobić oraz pytać o ich punkt widzenia. Możliwość przyczynienia się do rozwoju gminy wpłynie na zaangażowanie mieszkańców w pracę na jej rzecz – jestem o tym przekonany.

 

Patrzę z szacunkiem na przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy dla ludzi w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Jest to wartość nie do przecenienia, wymagająca należytego wsparcia. Dzięki nim możemy zapewnić utrzymanie naszym rodzinom, a pracując blisko domu mamy szansę we właściwy sposób wypełniać swoje obowiązki rodzicielskie.

 

Szczególnie bliska jest mi oświata. Uważam za sprawę najwyższej wagi pracę nad tym, by nie zmarnować żadnego talentu. Uczniowie kończący nasze szkoły powinni mieć otwartą drogę do najlepszych szkół średnich, a później uniwersytetów. Mam nadzieję, że część z nich w przyszłości będzie pracować dla Gminy Oświęcim, dla dobra nas wszystkich.

 

Zamierzam kontynuować przywracanie funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Oświęcim, zainicjowane otwarciem przychodni w Grojcu. Dołożę starań, by ułatwić mieszkańcom całej gminy dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, a dzieciom w wieku szkolnym również do stomatologa.

 

Od dzisiaj dla mnie następuje czas wytężonej pracy, po to by sprostać oczekiwaniom, jakie przede mną stawiają Mieszkańcy Gminy Oświęcim.

 

Szacunek dla ludzi będzie wizytówką mojej pracy w każdej dziedzinie. Chcę, by mieszkańcy odczuli, że traktowani są podmiotowo, a nie przedmiotowo i są dla nas partnerami.

 

Wierzę również, że dobra współpraca z radnymi, sołtysami, z władzami miasta i zarządem powiatu zaowocuje rozwojem gminy w wielu obszarach.

 

Uważam, że ważnym elementem współpracy jest właściwy przepływ informacji pomiędzy wójtem, pracownikami urzędu, radnymi i sołtysami oraz liczenie się z odpowiedzialnością za podjęte decyzje. Dlatego dzisiaj przyjmuję odpowiedzialność za pięcioletnią kadencję, która jest przed nami.

 

Dziękuję za uwagę.