Kadencja 2014-2018

Kadencja 2014 - 2018
 

Wójt Gminy Oświęcim - Albert Bartosz


Albert Bartosz

Wójt Gminy Oświęcim

 

Rota Ślubowania

„Obejmując Urząd Wójta Gminy
uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi Urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Gminy”.
 

 

Exposé

Szanowny Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Panie Marszałku,
Drodzy Parlamentarzyści,
Zaproszeni Goście,
a co najważniejsze, Szanowni Mieszkańcy Gminy Oświęcim!

 

Fakt, że mogę tutaj, dzisiaj przed Wami stanąć,  jako wybrany z demokratycznej woli mieszkańców Wójt Gminy Oświęcim, to dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoim zaufaniem, a w II turze wyborów  wskazaliście, jako swojego Reprezentanta.
 

Stoję przed Wami w poczuciu dumy, ale i ogromnej odpowiedzialności, za los ponad 18 tysięcy mieszkańców naszej Gminy.
 

Dziękuję, że postawiliście na mój program, mój sposób zarządzania i w końcu,  na zapowiedź pozytywnych zmian, w dużej mierze mających wynikać z poprawy komunikacji między mieszkańcami, radnymi, urzędem i w końcu - samym wójtem.
 

Wygraną przyjmuję z wielką satysfakcją, ale przede wszystkim z wielką pokorą. Bez cienia triumfalizmu.
 

Nie chcę dziś mówić o tym co  zamierzamy zrobić, by żyło nam się lepiej. Bo chcemy bardzo dużo – ale zostało to wielokrotnie powiedziane i szczegółowo zapisane w naszym programie wyborczym. Chcę dziś powiedzieć o tym, jak będziemy to realizować.
 

Demokratycznie! Wspólnymi siłami! Ponad podziałami!
 

Pracą nie tylko moją, ale całego naszego zespołu. Przy decydującym udziale 15-tu radnych Rady Gminy Oświęcim – Waszych Przedstawicieli, których sami wybraliście. Mogę mieć na to poważne nadzieje, bo wśród wybranych radnych - aż 1/3 to przedstawiciele mojego Komitetu Wyborczego.
 

Szanowni Państwo Radni! Także - albo przede wszystkim - Ci opozycyjni. Wierzę, że w najważniejszych sprawach potrafimy się porozumieć, bo – choć spieraliśmy się w kampanii wyborczej i dzieliło nas wiele – cel mieliśmy i mamy taki sam. Dobro Gminy Oświęcim i jej Mieszkańców. Jestem pewien, że od dziś począwszy, całą naszą pozytywną energię skierujemy w ciężką, systemową i efektywną pracę. Będziemy razem owocnie współpracować w spokojnej i twórczej atmosferze dialogu. Dla dobra nas wszystkich.
 

Wielokrotnie zapewniałem, że jestem człowiekiem, z którym można rozmawiać. To się nie zmieni. Większość strategicznych decyzji i posunięć będzie szeroko konsultowanych. Samorząd będzie działał tak jak deklarowałem: jawnie,  transparentnie oraz w ścisłej współpracy z radnymi, sołtysami i Mieszkańcami gminy.
 

Będziemy współdziałać również z naszym bezpośrednim otoczeniem – tym instytucjonalnym i biznesowym a także z władzami wszystkich szczebli - miasta, Powiatu Oświęcimskiego i Województwa Małopolskiego. Jestem przekonany, że również z pomocą i przychylnością Państwa Posłów i Senatorów. Chcemy uczyć się od najlepszych. Liczymy na Wasze wsparcie i współpracę!
 

Szanowni Państwo! W kampanii wyborczej wielu oponentów zarzucało mi, że jestem człowiekiem spoza gminy. Podnoszono  to na spotkaniach wyborczych jako zarzut. Ale to, Drodzy Mieszkańcy Gminy Oświęcim, może paradoksalnie okazać się moim ogromnym atutem. Bo już dziś, z tego miejsca  mogę obiecać, że żadne z sołectw nie będzie faworyzowane, a każda wieś i każdy przysiółek będzie rozwijał się w sposób zrównoważony i harmonijny. To stawiam sobie za cel mojej kadencji.
 

Potencjał Gminy to ludzie - jej mieszkańcy, liderzy swoich środowisk, seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych. Ludzie, których ciężka praca często nie jest należycie zauważana i doceniana. Jesteście mi szczególnie bliscy. Wiem o czym mówię, bo sam wywodzę się z III sektora.  Nigdy nie myślałem o sobie jak o polityku, ale zawsze – jak o społeczniku i samorządowcu. Wierzę, że pracując, wspólnymi siłami możemy zrobić wiele dobrego w naszym otoczeniu. A więc – wszystkie ręce na pokład! Obiecuję, że Gmina Oświęcim będzie od dziś Waszym partnerem we wszystkich realizowanych, obywatelskich przedsięwzięciach, które będą służyć jej Mieszkańcom.
 

Droga Młodzieży! To w Was siła i potencjał. Sięgacie dalej i wyżej. W ostatnich dniach pokazaliście najdobitniej, ze macie otwarte serca i ręce gotowe do pracy. Że w Gminie Oświęcim są młodzi ludzie, z których możemy być dumni przed całą Polską. W Was tkwi przyszłość tej Gminy. Już dziś Was zapraszam do współpracy na rzecz wspólnego dobra!
 

Szanowni Państwo!
 

Przemawiając, wielokrotnie dziś  użyłem liczby pojedynczej. Bo taka jest formuła expose. Ale za każdym razem mówiąc „JA”, tak naprawdę myślę „MY”.
 

My – czyli moi najbliżsi- inżynierowie tego sukcesu wyborczego – mój sztab wyborczy, moi współpracownicy, także kandydaci na radnych, którym TYM RAZEM się nie powiodło, ale na których zaangażowanie ta gmina zawsze będzie mogła liczyć. Bez Was nie byłoby mnie dzisiaj tutaj i za to Wam w sposób szczególny dziękuję.
 

Ale My – to także moi wyborczy rywale, którym z tego miejsca pragnę podziękować za w większości uczciwą i merytoryczną rywalizację. My – to Rada Gminy Oświęcim, urzędnicy Urzędu Gminy Oświęcim, pracownicy gminnych jednostek. Wszyscy Mieszkańcy. Stawiam na Was. Na waszą wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Razem, krok po kroku, wspólnymi siłami będziemy budować silną, nowoczesną i bezpieczną „Małą Ojczyznę”.
 

Przed nami cztery lata wytężonej pracy! Nieprzekonanych zamierzam przekonać do siebie - już nie słowami, których sporo padało w czasie kampanii wyborczej, ale ciężką codzienną pracą.
 

Bo ja realizuję się w działaniu. Od dziś – będzie to działanie na rzecz Gminy Oświęcim. Tu, z tego miejsca obiecuję, że osobiście wydepczę każdą ścieżkę, przemierzę każdy urzędniczy korytarz, zapukam do każdych drzwi, i wyciągnę ręce po każde pieniądze,  jeśli od tego zależeć będzie pomyślność  realizowanych przez nas przedsięwzięć.
 

Szanowni Państwo!
 

Być Wójtem Gminy Oświęcim, to nie rządzić i dzielić, ani uprawiać politykę. Dobrze wiemy, że strategiczne cele rozwoju gminy, mają niewiele wspólnego z politycznymi układami. Być Wójtem Gminy Oświęcim - To służyć. Służyć wszystkim, bez wyjątku, mieszkańcom Gminy Oświęcim. Tak postrzegam swoją misję i misję mojego urzędu. Nie jako zaszczyty i władzę dla samej władzy, lecz służbę i odpowiedzialność za losy tego pięknego fragmentu Ziemi Oświęcimskiej.
 

Od jutra wszyscy zabieramy się do wytężonej pracy dla dobra nas Wszystkich.
 

A już dziś, od teraz, pozostaję do Waszej dyspozycji.
 

 

Dziękuję za uwagę.                  
                                                                     

 

9 grudnia 2014r.

 

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Albert Bartosz