Nowy chodnik wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy

Nowy chodnik wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy Środa, 15 maja 2024 Roboty na ponad 300-metrowym odcinku ulicy Suskiego zostały odebrane 15 maja. Inwestycja objęła budowę chodnika, a także przejścia dla pieszych i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę jezdni i zjazdów na posesje.

Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam- edycja 2024”

Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam- edycja 2024” Wtorek, 14 maja 2024   Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam – edycja 2024”, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Oświęcim, w ramach zadania „Zagospodarowanie cz

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Wtorek, 14 maja 2024   Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14

Prace drogowe na ul. Lanckorona w Łazach

Prace drogowe na ul. Lanckorona w Łazach Poniedziałek, 13 maja 2024 Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że planowane są prace drogowe na ul. Lanckorona w Łazach w dniach 14 i 15. 05. 2024 r. w godz. od 8:00 do 15:00. W związku z powyższym w w/w okresie wszystkie kursy linii 16 do i z przystanku Łazy Pętla zostaną skrócone do przystanku Grojec Dom Ludowy.

Zmodernizowane place zabaw

Zmodernizowane place zabaw Czwartek, 9 maja 2024 Zaraz po wielkiej majówce, między 6 a 9 maja zostały odebrane inwestycje, które ucieszą dzieci i rodziców. W Porębie Wielkiej wybudowano nowy plac zabaw, a w czterech kolejnych sołectwach zmodernizowano istniejące.

Aplikacja "Kiedy Śmieci"

Aplikacja Czwartek, 9 maja 2024 Zachęcamy do zainstalowania darmowej i intuicyjnej aplikacji „Kiedy Śmieci”. Aplikacja przypomina o dacie odbioru odpadów.

Rocznica zakończenia II wojny światowej

Rocznica zakończenia II wojny światowej Środa, 8 maja 2024 Gminne uroczystości odbyły w Porębie Wielkiej przy Pomniku Poległych i Pomordowanych podczas I i II wojny światowej 8 maja przed południem. Delegacja gminnych władz z wójtem Mirosławem Smolarkiem uczestniczyła także w miejskich obchodach w Oświęcimiu na Placu Kościuszki.

Ekopiknik charytatywny

Ekopiknik charytatywny Środa, 8 maja 2024 Zapraszamy na „Ekopiknik charytatywny” pod honorowym patronatem Starosty Oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego i Wójta Gminy Oświęcim Mirosława Smolarka. Piknik odbędzie się 25.05.2024r. w godzinach 14:00-17:00 na terenie Przedszkola Samorządowego w Zaborzu. Liczymy na waszą obecność!

Prace drogowe na ul. Brzozowej w Brzezince - AKTUALIZACJA

Prace drogowe na ul. Brzozowej w Brzezince - AKTUALIZACJA Wtorek, 7 maja 2024 Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami drogowymi na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Kolejową w Brzezince do dnia 27.05.2024 r. wszystkie kursy autobusów linii 17 kursowały będą trasą objazdu.

archiwum wiadomości