Zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Poniedziałek, 6 marca 2023 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oświęcimiu zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych z powiatu oświęcimskiego do udziału w jubileuszowym XX Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Harmonogram odbioru odpadów w okresie od marca do grudnia 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów w okresie od marca do grudnia 2023 roku Środa, 1 marca 2023 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od marca do grudnia 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Obowiązki sprawozdawcze - informacja dla przedsiębiorców

Obowiązki sprawozdawcze - informacja dla przedsiębiorców Wtorek, 28 lutego 2023 Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina o terminach sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami.

Konsultacje społeczne w związku z projektowaniem gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim

Konsultacje społeczne w związku z projektowaniem gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim Środa, 15 lutego 2023 Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się 23 lutego 2023 roku w godz. 09:00 – 12:30 w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim - Sala sesyjna - III piętro.

Zagrożenie ptasią grypą

Zagrożenie ptasią grypą Wtorek, 24 stycznia 2023 23 stycznia 2023 r. wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który obejmuje cały powiat oświęcimski.

Zmiany sposobu składowania i pozbywania się odpadów komunalnych

Zmiany sposobu składowania i pozbywania się odpadów komunalnych Poniedziałek, 23 stycznia 2023 Rada Gminy Oświęcim przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oświęcim. Z tego powodu od 1 marca 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu i lutym 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów w styczniu i lutym 2023 roku Wtorek, 3 stycznia 2023 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w styczniu i lutym 2023 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu z wolnej ręki.

Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wtorek, 3 stycznia 2023 Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Wtorek, 20 grudnia 2022 Od 1 stycznia 2023 r. wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosić będzie 41,00 zł za jednego mieszkańca nieruchomości.

Opłatek pszczelarzy

Opłatek pszczelarzy Niedziela, 11 grudnia 2022 Członkowie Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej spotkali się w Grojcu, żeby połamać się świątecznym opłatkiem i podsumować tegoroczne zbiory.

archiwum wiadomości