Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF Piątek, 28 lipca 2023 Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Informacja od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń

Informacja od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń Piątek, 28 lipca 2023 W związku z okresem zwiększającego się ryzyka wystąpienia ognisk ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przekazuję informację.

Grypa ptaków - Czy przestrzegasz zasad bioasekuracji?

Grypa ptaków - Czy przestrzegasz zasad bioasekuracji? Czwartek, 20 lipca 2023 Z powodu zagrożenia ptasią grypą udostępniamy grafikę opracowaną przez Krajową Radę Drobiarstwa dotyczącą bioasekuracji.

Zagrożenie ptasią grypą (HPAI)

Zagrożenie ptasią grypą (HPAI) Czwartek, 20 lipca 2023 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu w sprawie zjadliwej grypy ptaków tzw. „ptasiej grypy” (HPAI) oraz Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania ptasiej grypy na terenie powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 186 - Burze z gradem 1 stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorcze nr 186 - Burze z gradem 1 stopnia Poniedziałek, 17 lipca 2023 O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80

Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania i absolutorium Czwartek, 22 czerwca 2023 Rada Gminy Oświęcim na sesji 21 czerwca 2023 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz udzieliła wójtowi Mirosławowi Smolarkowi wotum zaufania i absolutorium.

Spotkanie informacyjne o rozwiązaniach przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzezince

Poniedziałek, 19 czerwca 2023 20 czerwca w godzinach od 13.00 do 14.30 w Brzezince, odbędzie się spotkanie informacyjne o rozwiązaniach przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Badanie opinii na temat stanu terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince

Badanie opinii na temat stanu terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince Środa, 14 czerwca 2023 Urząd Gminy Oświęcim pracuje nad przygotowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 144 - burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 144 - burze z gradem Piątek, 9 czerwca 2023 IMGW-PIB ostrzega przed groźnym zjawiskiem pogodowym - burze z gradem w dniu 09.06.2023 od godziny 11.00 do 21.00.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Czwartek, 1 czerwca 2023 od 1 czerwca do 30 sierpnia 2023 r. na terenie gminy Oświęcim przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a także ocena stanu i możliwości bezpiecznego ich użytkowania.

archiwum wiadomości