Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa

Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa Piątek, 4 marca 2022 Właściciel terenu przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów powinien ustalić czy znajdują się tam gatunki objęte ochroną. Zapraszamy do zapoznania się z informacją Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Oddaj duże elektryczne śmieci online

Oddaj duże elektryczne śmieci online Wtorek, 15 lutego 2022 W ramach ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci rusza nowa usługa dla mieszkańców. Pięć prostych kroków wystarczy, by szybko i w sposób bezpieczny dla środowiska oddać elektryczne śmieci.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu w Porębie Wielkiej

Miejscowy plan zagospodarowania terenu w Porębie Wielkiej Wtorek, 8 lutego 2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na zastępstwo pracownika w Wydziale Organizacyjno - Społecznym (w zakresie spraw kadrowych)

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na zastępstwo pracownika w Wydziale Organizacyjno - Społecznym (w zakresie spraw kadrowych) Wtorek, 8 lutego 2022 Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na zastępstwo pracownika w Wydziale Organizacyjno - Społecznym (w zakresie spraw kadrowych) w Urzędzie Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 27 stycznia 2022 Obwieszczenie o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Zaborze cz. Grojecka" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Zaborze cz. Grojecka, gmina Oświęcim”

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 20 stycznia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach”.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Czwartek, 13 stycznia 2022 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r. utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 1 grudnia 2021 roku (znak spawy: WOOŚ.420.10.2021.KC.27.

Grypa ptaków wciąż groźna

Grypa ptaków wciąż groźna Poniedziałek, 10 stycznia 2022 28 grudnia 2021 r. potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w dwóch gospodarstwach utrzymujących drób nieśny w miejscowości Bestwinka na terenie powiatu bielskiego – informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu.

Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska Czwartek, 30 grudnia 2021 Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Środa, 29 grudnia 2021 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczące obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083

archiwum wiadomości