Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 15 listopada 2023 Obwieszczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim”.

Ulica Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej po remoncie

Ulica Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej po remoncie Środa, 15 listopada 2023 W poniedziałek 12 listopada, z udziałem wójta gminy Oświęcim, Mirosława Smolarka, starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego, wicestarosty Pawła Kobielusza oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Oświęcimiu Piotra Śreniawskiego odebrano prawie kilometrowy odcinek ulicy Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej.

Tłumacz języka migowego on-line

Tłumacz języka migowego on-line Poniedziałek, 13 listopada 2023 Od października 2023 roku zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam ...

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o kontroli nieruchomości niezamieszkałych Wtorek, 31 października 2023 Informujemy, że realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.c.p.g.), prowadzone są kontrole nieruchomości niezamieszkałych, w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Zaproszenie do badania - kompostowniki

Zaproszenie do badania - kompostowniki Piątek, 27 października 2023 Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w poszczególnych gminach.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Wtorek, 24 października 2023 Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa Magazynów Energii o mocy do 1GW i pojemności do 3,0GWh wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Poręba Wielka, Gmina Oświęcim, proj. Poręba Wielka BESS”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Otwarcie nowego przedszkola w Brzezince

Otwarcie nowego przedszkola w Brzezince Piątek, 20 października 2023 Uroczyste i oficjalne otwarcie nowego przedszkola w Brzezince odbyło się 20 października. Przemówienia i występy poprzedziły przecięcie wstęgi i zwiedzanie budynku, z którego dzieci korzystają już od kilku tygodni.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Piątek, 20 października 2023 Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami Czwartek, 19 października 2023 „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” to kampania prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym i popularyzowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Uroczysta sesja Rady Gminy Oświęcim

Uroczysta sesja Rady Gminy Oświęcim Czwartek, 19 października 2023 Przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek i Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek mają zaszczyt zaprosić na uroczystą sesję Rady Gminy Oświęcim, zwołaną w celu nadania Igorowi Mitorajowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim.

archiwum wiadomości