Zaproszenie na konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) - Stop Powodzi

Zaproszenie na konsultacje społeczne aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) - Stop Powodzi Czwartek, 14 stycznia 2021 Minister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Do 22 czerwca 2021 r. odbędzie się 28 spotkań konsultacyjnych w całym kraju.

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku Czwartek, 31 grudnia 2020 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, od dnia 1 stycznia 2021 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Grypa ptaków

Grypa ptaków Czwartek, 17 grudnia 2020 Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Rozprzestrzenia się głównie przez zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o podstawowych zasadach postępowania.

Nowy parking i chodniki przy budynku GOPS-u

Nowy parking i chodniki przy budynku GOPS-u Czwartek, 10 grudnia 2020 Otoczenie budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało zagospodarowane i uporządkowane. Zakończone w pierwszym tygodniu grudnia prace powinny ułatwić załatwianie spraw i klientom, i pracownikom GOPS-u.

Zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Oświęcim

Zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Oświęcim Piątek, 4 grudnia 2020 Od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie sposób zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Oświęcim!

Budowa elektrowni słonecznej w Porębie Wielkiej

Budowa elektrowni słonecznej w Porębie Wielkiej Piątek, 20 listopada 2020 Wójt Gminy Oświęcim zawiadamia o zmianie terminu załatwienia sprawy.

System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim

System Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim Piątek, 13 listopada 2020 Zapraszamy do wypełnienia wniosku i wyrażenia zgody na dopisanie do bazy odbiorców Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim, prowadzonego przez Urząd Gminy Oświęcim. Wiadomości będą wysłane w formie SMS, E-MAIL, e-PUAP do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”

Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce” Piątek, 6 listopada 2020 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”. Jego celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbywa się w dniach od 1 września o 30 listopada 2020 r., oraz zachęcenie rolników do aktywnego w nim uczestnictwa.

Grypa ptaków

Grypa ptaków Poniedziałek, 2 listopada 2020 Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Rozprzestrzenia się głównie przez zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o podstawowych zasadach postępowania.

Komunikat Wójta Gminy Oświęcim dot. awarii systemu teleinformatycznego w Starostwie

Komunikat Wójta Gminy Oświęcim dot. awarii systemu teleinformatycznego w Starostwie Poniedziałek, 19 października 2020 W związku z awarią systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, występują trudności w pozyskaniu dokumentów z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

archiwum wiadomości