Oddaj duże elektryczne śmieci online

Oddaj duże elektryczne śmieci online Wtorek, 15 lutego 2022 W ramach ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci rusza nowa usługa dla mieszkańców. Pięć prostych kroków wystarczy, by szybko i w sposób bezpieczny dla środowiska oddać elektryczne śmieci.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu w Porębie Wielkiej

Miejscowy plan zagospodarowania terenu w Porębie Wielkiej Wtorek, 8 lutego 2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Poręba Wielka w rejonie ulic Przedzieleń, Wadowicka i Nowy Świat.

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na zastępstwo pracownika w Wydziale Organizacyjno - Społecznym (w zakresie spraw kadrowych)

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na zastępstwo pracownika w Wydziale Organizacyjno - Społecznym (w zakresie spraw kadrowych) Wtorek, 8 lutego 2022 Wójt Gminy Oświęcim ogłasza nabór na zastępstwo pracownika w Wydziale Organizacyjno - Społecznym (w zakresie spraw kadrowych) w Urzędzie Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 27 stycznia 2022 Obwieszczenie o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Zaborze cz. Grojecka" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanego w miejscowości Zaborze cz. Grojecka, gmina Oświęcim”

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 20 stycznia 2022 Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Główna w Grojcu i ul. Lanckorona w Łazach”.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Czwartek, 13 stycznia 2022 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r. utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 1 grudnia 2021 roku (znak spawy: WOOŚ.420.10.2021.KC.27.

Grypa ptaków wciąż groźna

Grypa ptaków wciąż groźna Poniedziałek, 10 stycznia 2022 28 grudnia 2021 r. potwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 w dwóch gospodarstwach utrzymujących drób nieśny w miejscowości Bestwinka na terenie powiatu bielskiego – informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu.

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku Sobota, 1 stycznia 2022 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w 2022 r. wykonywać nadal będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica i Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska Czwartek, 30 grudnia 2021 Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Środa, 29 grudnia 2021 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczące obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083

archiwum wiadomości