Spotkanie noworoczne 2024

Spotkanie noworoczne 2024 Sobota, 27 stycznia 2024 Spotkanie noworoczne w Grojcu 26 stycznia było okazją do podsumowania ubiegłego roku i przedstawienia planów na najbliższe miesiące. Uhonorowano na nim także czternaście osób, którym nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Oświęcim”. Podczas piątkowego wydarzenia padła też ważna deklaracja – wójt Mirosław Smolarek zapowiedział swój start w wyborach samorządowych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 24 stycznia 2024 Obwieszczenie dotyczące terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1897K (ul. Porębska – Zaborze, ul. Wadowicka – Poręba Wielka) wraz z budową drogi dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia oraz przebudową i budową zjazdów i dojść do furtek oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębskiej w Zaborzu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Środa, 24 stycznia 2024 Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa jezdni drogi powiatowej nr 1897K (ul. Porębska – Zaborze, ul. Wadowicka – Poręba Wielka) wraz z budową drogi dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia oraz przebudową i budową zjazdów i dojść do furtek oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębskiej w Zaborzu” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowickiej w Porębie Wielkiej”.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Środa, 17 stycznia 2024 Informujemy, że w 2024 roku stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Wtorek, 16 stycznia 2024 Wójt Gminy Oświęcim prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania Przebudowa ul. Załawie w Babicach”.

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim

KARTA PSZOK dla mieszkańców Gminy Oświęcim Wtorek, 9 stycznia 2024 W celu ułatwienia korzystania z PSZOK, jego prowadzący, tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. przekaże mieszkańcom Gminy Oświęcim bezpłatnie Karty PSZOK. Karty będą wydawane podczas pierwszego przekazania odpadów bezpośrednio w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu.

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku Środa, 3 stycznia 2024 Urząd Gminy Oświęcim informuje, że usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Oświęcim, w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wykonywać będzie konsorcjum firm: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Bema 12 A, 32 – 602 Oświęcim, Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „EKO – KOMBID” Beata Obstarczyk, ul. Długa 10A, 32 – 642 Włosienica. Konsorcjum wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2024

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2024 Piątek, 29 grudnia 2023 Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami odbioru odpadów w 2024 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim Czwartek, 28 grudnia 2023 Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW na działkach nr 1550/8, 1550/10, 1826/69 i 1826/70 obręb Grojec wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Oświęcim” - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

archiwum wiadomości